ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไฮโดรเจนจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งโรงงานแปรรูปไก่โดยกระบวนการย่อยแบบสองขั้นตอน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไฮโดรเจนจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งโรงงานแปรรูปไก่โดยกระบวนการย่อยแบบสองขั้นตอน
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2552). การผลิตไฮโดรเจนจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งโรงงานแปรรูปไก่โดยกระบวนการย่อยแบบสองขั้นตอน.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2552. "การผลิตไฮโดรเจนจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งโรงงานแปรรูปไก่โดยกระบวนการย่อยแบบสองขั้นตอน".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "การผลิตไฮโดรเจนจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งโรงงานแปรรูปไก่โดยกระบวนการย่อยแบบสองขั้นตอน."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การผลิตไฮโดรเจนจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งโรงงานแปรรูปไก่โดยกระบวนการย่อยแบบสองขั้นตอน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.