ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ และสภาวะเสี่ยงของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ และสภาวะเสี่ยงของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
นักวิจัย : วิเชียร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร เกิดสุข . (2551). ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ และสภาวะเสี่ยงของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . 2551. "ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ และสภาวะเสี่ยงของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . "ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ และสภาวะเสี่ยงของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
วิเชียร เกิดสุข . ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวหอมมะลิ และสภาวะเสี่ยงของเกษตรกรชาวนา: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.