ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์
นักวิจัย : โชติชนะ วิไลลักขณา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชติชนะ วิไลลักขณา . (2551). งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โชติชนะ วิไลลักขณา . 2551. "งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
โชติชนะ วิไลลักขณา . "งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
โชติชนะ วิไลลักขณา . งบสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ น.ส.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.