ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ปริญญา จินดาประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา จินดาประเสริฐ . (2551). โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . 2551. "โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . "โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
ปริญญา จินดาประเสริฐ . โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบผังแม่บทมหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.