ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท(PHAs) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท(PHAs) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2551). การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท(PHAs) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2551. "การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท(PHAs) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท(PHAs) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท(PHAs) จากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.