ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
นักวิจัย : วีระ ภาคอุทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระ ภาคอุทัย . (2550). การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ภาคอุทัย . 2550. "การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ภาคอุทัย . "การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550. Print.
วีระ ภาคอุทัย . การศึกษารูปแบบการจัดการห่วงโซ่ อุปทานพริกสด อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550.