ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสมุนไพรเพื่อชุมชนร้อยแก่นสาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสมุนไพรเพื่อชุมชนร้อยแก่นสาร
นักวิจัย : ฉันทนา อารมย์ดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา อารมย์ดี . (2549). โครงการสมุนไพรเพื่อชุมชนร้อยแก่นสาร.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉันทนา อารมย์ดี . 2549. "โครงการสมุนไพรเพื่อชุมชนร้อยแก่นสาร".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉันทนา อารมย์ดี . "โครงการสมุนไพรเพื่อชุมชนร้อยแก่นสาร."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.
ฉันทนา อารมย์ดี . โครงการสมุนไพรเพื่อชุมชนร้อยแก่นสาร. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.