ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"
นักวิจัย : วีระ ภาคอุทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : https://ora.kku.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระ ภาคอุทัย . (2546). โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ภาคอุทัย . 2546. "โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วีระ ภาคอุทัย . "โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ"."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546. Print.
วีระ ภาคอุทัย . โครงการต้นแบบทำร่องการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ "ร้านผีเสื้อ". ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.