ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery
นักวิจัย : พิไลวรรณ กลีบแก้ว
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . (2554). การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . 2554. "การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . "การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
พิไลวรรณ กลีบแก้ว . การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่ได้รับการรักษาด้วย cryosurgery. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.