ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วิเชียร เกิดสุข
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
วิเชียร เกิดสุข . (2552). การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . 2552. "การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . "การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
วิเชียร เกิดสุข . การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.