ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทลำต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทลำต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2557). การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทลำต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2557. "การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทลำต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทลำต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรไลเสทลำต้นปาล์มน้ำมันร่วมกับน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ โดยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum KKU19. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.