ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง
นักวิจัย : ปราโมทย์ มหคุณากร
คำค้น : null
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : null
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

null

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ มหคุณากร . (2556). การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปราโมทย์ มหคุณากร . 2556. "การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปราโมทย์ มหคุณากร . "การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.
ปราโมทย์ มหคุณากร . การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในสัตว์ทดลอง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.