ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2554). การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2554. "การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากเซลลูโลสของชานอ้อยโดยกลุ่มจุลินทรีย์จากมูลช้าง. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2554.