ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)
นักวิจัย : สุภาวดี ดาวดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี ดาวดี . (2553). การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552).
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาวดี ดาวดี . 2553. "การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาวดี ดาวดี . "การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552)."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.
สุภาวดี ดาวดี . การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในสารสกัดจากรากของส่องฟ้าดง (เพิ่มเติม 2552). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.