ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุจินต์ สิมารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ สิมารักษ์ . (2551). ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุจินต์ สิมารักษ์ . 2551. "ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุจินต์ สิมารักษ์ . "ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
สุจินต์ สิมารักษ์ . ระบบการผลิตยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.