ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในลุ่มน้ำชี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในลุ่มน้ำชี
นักวิจัย : วิเชียร เกิดสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร เกิดสุข . (2552). การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในลุ่มน้ำชี.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . 2552. "การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในลุ่มน้ำชี".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิเชียร เกิดสุข . "การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในลุ่มน้ำชี."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
วิเชียร เกิดสุข . การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในลุ่มน้ำชี. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.