ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม
นักวิจัย : ฉันทนา อารมย์ดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉันทนา อารมย์ดี . (2548). แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉันทนา อารมย์ดี . 2548. "แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ฉันทนา อารมย์ดี . "แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
ฉันทนา อารมย์ดี . แป้งเมล็ดขนุน และแป้งเมล็ดขนุนแปรสภาพและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.