ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์
นักวิจัย : สุภาณี พิมพ์สมาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาณี พิมพ์สมาน . (2549). การพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาณี พิมพ์สมาน . 2549. "การพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภาณี พิมพ์สมาน . "การพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549. Print.
สุภาณี พิมพ์สมาน . การพัฒนาสารสกัดจากพืชและน้ำส้มไม้ (wood vinegar) เพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูในการผลิตข้าวอินทรีย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.