ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไฮโดรเจนจากกากแป้งมันสำปะหลังโดยกลุ่มจุลินทรีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไฮโดรเจนจากกากแป้งมันสำปะหลังโดยกลุ่มจุลินทรีย์
นักวิจัย : อลิศรา เรืองแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิศรา เรืองแสง . (2551). การผลิตไฮโดรเจนจากกากแป้งมันสำปะหลังโดยกลุ่มจุลินทรีย์.
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . 2551. "การผลิตไฮโดรเจนจากกากแป้งมันสำปะหลังโดยกลุ่มจุลินทรีย์".
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อลิศรา เรืองแสง . "การผลิตไฮโดรเจนจากกากแป้งมันสำปะหลังโดยกลุ่มจุลินทรีย์."
    ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
อลิศรา เรืองแสง . การผลิตไฮโดรเจนจากกากแป้งมันสำปะหลังโดยกลุ่มจุลินทรีย์. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.