ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Keadilan Organisasi, Kepercayaan Dan Altruisme

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Keadilan Organisasi, Kepercayaan Dan Altruisme
นักวิจัย : Abdullah, Abdul Ghani Kanesan , Tang , Keow Ngang , Ismail, Aziah
คำค้น : LB2300 Higher Education
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/34337/1/JPP_05_ABD_GHANI_ART_5_(75%2D92).pdf , Abdullah, Abdul Ghani Kanesan and Tang , Keow Ngang and Ismail, Aziah (2007) Keadilan Organisasi, Kepercayaan Dan Altruisme. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 22 (1). pp. 1-18. ISSN 2289-9057
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://apjee.usm.my/APJEE_22_2007/JPP%2005%20ABD%20GHANI%20ART%205%20(75-92).pdf , http://eprints.usm.my/34337/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti sumbangan amalan organisasi (keadilan dan kepercayaan) dalam meningkatkan tingkah laku proaktif guru (altruisme). Seramai 116 orang penolong kanan pentadbiran dari sekolah menengah kebangsaan harian telah dipilih secara rawak daripada negeri-negeri di Utara Semenanjung Malaysia (Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak). Data kajian pula diperoleh dengan menggunakan satu set soal selidik daripada responden yang terdiri daripada tiga bahagian. Soal selidik terjemahan daripada Moorman (2001) digunakan bagi mengenal pasti keadilan organisasi. Manakala bagi mengukur kepercayaan guru terhadap pengetua dan organisasi pula, soal selidik terjemahan Scott (1981) digunakan. Seterusnya skala 8 item terjemahan Smith, Organ dan Near (1983) digunakan untuk mengukur altruisme guru. Kesemua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan unit analisis individu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat kesan langsung keadilan organisasi terhadap kepercayaan guru terhadap organisasi dan kepercayaan guru terhadap pengetua. Malah keadilan organisasi juga muncul sebagai peramal yang signifikan terhadap altruisme guru. Dapatan kajian ini juga turut membuktikan bahawa kedua-dua variabel kepercayaan mampu bertindak sebagai pengantara yang signifikan dalam hubungan untuk meningkatkan keadilan organisasi dan altruisme guru.

บรรณานุกรม :
Abdullah, Abdul Ghani Kanesan , Tang , Keow Ngang , Ismail, Aziah . (2550). Keadilan Organisasi, Kepercayaan Dan Altruisme.
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Abdullah, Abdul Ghani Kanesan , Tang , Keow Ngang , Ismail, Aziah . 2550. "Keadilan Organisasi, Kepercayaan Dan Altruisme".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Abdullah, Abdul Ghani Kanesan , Tang , Keow Ngang , Ismail, Aziah . "Keadilan Organisasi, Kepercayaan Dan Altruisme."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2550. Print.
Abdullah, Abdul Ghani Kanesan , Tang , Keow Ngang , Ismail, Aziah . Keadilan Organisasi, Kepercayaan Dan Altruisme. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2550.