ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes
นักวิจัย : See , Ching Mey , Lee , Siew Siew
คำค้น : LB2300 Higher Education
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/34316/1/JPP08See_(113%2D129)B.pdf , See , Ching Mey and Lee , Siew Siew (2005) Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes. The Asia Pacific Journal of Educators and Education (formerly known as Journal of Educators and Education), 20 (1). pp. 1-17. ISSN 2289-9057
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://apjee.usm.my/APJEE_20_2005/JPP08See%20(113-129)B.pdf , http://eprints.usm.my/34316/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Kajian ini cuba mengenal pasti kelaziman kemurungan di kalangan pelajarpelajar Tingkatan Tiga di sebuah sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Kajian ini menyelidik sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min kemurungan antara remaja lelaki dengan remaja perempuan. Kajian ini juga menguji perhubungan antara kemurungan dengan pencapaian akademik. Inventori Kemurungan Beck yang berbentuk laporan kendiri digunakan untuk mengumpulkan data dan inventori ini diedarkan secara rawak kepada 182 pelajar Tingkatan Tiga. Analisis statistik yang digunakan adalah jadual silang, ujian-t, korelasi Pearson dan ANOVA Satu Hala. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 43.41% daripada sampel mengalami kemurungan klinikal (skor melebihi 17). Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam skor min antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Sebaliknya, kemurungan remaja berhubungan dengan tahap pencapaian akademik yang lemah.

บรรณานุกรม :
See , Ching Mey , Lee , Siew Siew . (2548). Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes.
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
See , Ching Mey , Lee , Siew Siew . 2548. "Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
See , Ching Mey , Lee , Siew Siew . "Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2548. Print.
See , Ching Mey , Lee , Siew Siew . Kemurungan Di Kalangan Pelajar: Satu Kajian Kes. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2548.