ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II
นักวิจัย : BSM, Bahagian Sumber Manusia
คำค้น : LB2300 Higher Education
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/34273/1/F29_Penolong_Pegawai_Teknologi_Maklumat_%2D_Kertas_II.pdf , BSM, Bahagian Sumber Manusia (2012) Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II. [Teaching Resource]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://ezproxy.usm.my/login?url=http://10.204.1.81/jspui/handle/123456789/3864 , http://eprints.usm.my/34273/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Tarikh : 1 Ogos 2012 (Rabu) Masa : 9.00 pagi – 11.30 pagi (2 ½ jam) Tempat : Kampus Kesihatan _____________________________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA CALON Kertas ini mengandungi DUA (2) Bahagian seperti berikut: Bahagian A : LIMA (5) soalan berbentuk esei disediakan. Jawab SEMUA soalan. Bahagian A bernilai 40 markah. Bahagian B: EMPAT (4) soalan berbentuk esei disediakan.Jawab mana-mana TIGA (3) soalan. Bahagian B bernilai 60 markah. Calon TIDAK DIBENARKAN membawa keluar kertas soalan. Sila serahkan kertas soalan bersama-sama buku jawapan kepada Pengawas sebelum meninggalkan dewan. Kertas soalan ini mengandungi 3 muka surat termasuk muka hadapan. JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM DIARAHKAN

บรรณานุกรม :
BSM, Bahagian Sumber Manusia . (2555). Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II.
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
BSM, Bahagian Sumber Manusia . 2555. "Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
BSM, Bahagian Sumber Manusia . "Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2555. Print.
BSM, Bahagian Sumber Manusia . Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 Kertas II. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2555.