ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

EBS 316-2 - UKUR LOMBONG OKT-NOV 1989

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : EBS 316-2 - UKUR LOMBONG OKT-NOV 1989
นักวิจัย : PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral
คำค้น : TN1-997 Mining engineering. Metallurgy
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/24605/1/EBS_316%2D2_%2D_UKUR_LOMBONG_OKT%2DNOV_1989.pdf , PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral (1989) EBS 316-2 - UKUR LOMBONG OKT-NOV 1989. [Teaching Resource]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/24605/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral . (2532). EBS 316-2 - UKUR LOMBONG OKT-NOV 1989.
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral . 2532. "EBS 316-2 - UKUR LOMBONG OKT-NOV 1989".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral . "EBS 316-2 - UKUR LOMBONG OKT-NOV 1989."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2532. Print.
PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral . EBS 316-2 - UKUR LOMBONG OKT-NOV 1989. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2532.