ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการงานบริการวิชาการเข้าสู่การวิจัยในกรณี การหาปัจจัยการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง ณ หมู่บ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการงานบริการวิชาการเข้าสู่การวิจัยในกรณี การหาปัจจัยการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง ณ หมู่บ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นักวิจัย : พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . (2556). การบูรณาการงานบริการวิชาการเข้าสู่การวิจัยในกรณี การหาปัจจัยการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง ณ หมู่บ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . 2556. "การบูรณาการงานบริการวิชาการเข้าสู่การวิจัยในกรณี การหาปัจจัยการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง ณ หมู่บ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . "การบูรณาการงานบริการวิชาการเข้าสู่การวิจัยในกรณี การหาปัจจัยการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง ณ หมู่บ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2556. Print.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . การบูรณาการงานบริการวิชาการเข้าสู่การวิจัยในกรณี การหาปัจจัยการเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง ณ หมู่บ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2556.