ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจขนาดเล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจขนาดเล็ก
นักวิจัย : พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . (2555). หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . 2555. "หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . "หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2555. Print.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร . หุ่นยนต์ผู้ช่วยตำรวจขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2555.