ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหมักซินไบโอติก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหมักซินไบโอติก
นักวิจัย : วรรณดี แสงดี
คำค้น : นมหมัก, น้ำนมข้าวโพด, โปรไบโอติก, พรีไบโอติก, ซินไบโอติก, พืชหัว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณดี แสงดี . (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหมักซินไบโอติก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
วรรณดี แสงดี . 2559. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหมักซินไบโอติก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
วรรณดี แสงดี . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหมักซินไบโอติก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
วรรณดี แสงดี . การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดหมักซินไบโอติก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.