ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในภาคกลาง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในภาคกลาง
นักวิจัย : นวพร สังวร
คำค้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร,สภาพแวดล้อม,ทรัพยากรองค์กร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวพร สังวร . (2559). ผลสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
นวพร สังวร . 2559. "ผลสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
นวพร สังวร . "ผลสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
นวพร สังวร . ผลสำเร็จของการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.