ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของผักปลอดภัย: กรณีศึกษาผักบุ้งจีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของผักปลอดภัย: กรณีศึกษาผักบุ้งจีน
นักวิจัย : ดุษฎี พรหมทัต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดุษฎี พรหมทัต . (2559). ต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของผักปลอดภัย: กรณีศึกษาผักบุ้งจีน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
ดุษฎี พรหมทัต . 2559. "ต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของผักปลอดภัย: กรณีศึกษาผักบุ้งจีน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
ดุษฎี พรหมทัต . "ต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของผักปลอดภัย: กรณีศึกษาผักบุ้งจีน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
ดุษฎี พรหมทัต . ต้นทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดของผักปลอดภัย: กรณีศึกษาผักบุ้งจีน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.