ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน
นักวิจัย : ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
คำค้น : เครื่องฝาน,พืชผลทางการเกษตร,ใบมีดหมุน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยยง ศิริพรมงคลชัย . (2559). เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
ชัยยง ศิริพรมงคลชัย . 2559. "เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
ชัยยง ศิริพรมงคลชัย . "เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
ชัยยง ศิริพรมงคลชัย . เครื่องฝานพืชผลทางการเกษตรแบบใบมีดหมุน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.