ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบคำนวณและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบคำนวณและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
นักวิจัย : นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์
คำค้น : สนับสนุนการตัดสินใจ, ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์ . (2559). ระบบคำนวณและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์ . 2559. "ระบบคำนวณและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์ . "ระบบคำนวณและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์ . ระบบคำนวณและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.