ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาการฝึกทักษะพื้นฐานางวิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาการฝึกทักษะพื้นฐานางวิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นักวิจัย : เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์
คำค้น : สื่อการสอนมัลติมีเดีย การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ . (2559). การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาการฝึกทักษะพื้นฐานางวิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ . 2559. "การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาการฝึกทักษะพื้นฐานางวิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ . "การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาการฝึกทักษะพื้นฐานางวิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ . การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย รายวิชาการฝึกทักษะพื้นฐานางวิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.