ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชุดทดลองร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ Multisim 12.0

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชุดทดลองร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ Multisim 12.0
นักวิจัย : เพื่อชาติ สุขเรือน
คำค้น : ประสิทธิภาพ, ชุดการเรียน, วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ชุดทดลอง, โปรแกรมซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพื่อชาติ สุขเรือน . (2559). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชุดทดลองร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ Multisim 12.0.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
เพื่อชาติ สุขเรือน . 2559. "การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชุดทดลองร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ Multisim 12.0".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
เพื่อชาติ สุขเรือน . "การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชุดทดลองร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ Multisim 12.0."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559. Print.
เพื่อชาติ สุขเรือน . การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ชุดทดลองร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ Multisim 12.0. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2559.