ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

SAU 401 - EVOLUSI SISTEM-SISTEM PELAPISAN SOSIAL OKT-NOV 1990.

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : SAU 401 - EVOLUSI SISTEM-SISTEM PELAPISAN SOSIAL OKT-NOV 1990.
นักวิจัย : PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
คำค้น : H1-99 Social sciences (General)
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/23145/1/SAU_401_%2D_EVOLUSI_SISTEM%2DSISTEM_PELAPISAN_SOSIAL_OKT%2DNOV_1990.pdf , PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1990) SAU 401 - EVOLUSI SISTEM-SISTEM PELAPISAN SOSIAL OKT-NOV 1990. [Teaching Resource]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/23145/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . (2533). SAU 401 - EVOLUSI SISTEM-SISTEM PELAPISAN SOSIAL OKT-NOV 1990..
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . 2533. "SAU 401 - EVOLUSI SISTEM-SISTEM PELAPISAN SOSIAL OKT-NOV 1990.".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . "SAU 401 - EVOLUSI SISTEM-SISTEM PELAPISAN SOSIAL OKT-NOV 1990.."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2533. Print.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . SAU 401 - EVOLUSI SISTEM-SISTEM PELAPISAN SOSIAL OKT-NOV 1990.. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2533.