ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN TINJAUAN LUAR MAC-APR 1991.

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN TINJAUAN LUAR MAC-APR 1991.
นักวิจัย : PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
คำค้น : H1-99 Social sciences (General)
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/23141/1/SAP_300_%2D_KAEDAH%2DKAEDAH_PENYELIDIKAN_DAN_TINJAUAN_LUAR_MAC%2DAPRIL_1991.pdf , PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1991) SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN TINJAUAN LUAR MAC-APR 1991. [Teaching Resource]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/23141/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . (2534). SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN TINJAUAN LUAR MAC-APR 1991..
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . 2534. "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN TINJAUAN LUAR MAC-APR 1991.".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN TINJAUAN LUAR MAC-APR 1991.."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2534. Print.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN DAN TINJAUAN LUAR MAC-APR 1991.. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2534.