ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN DAN KAJIAN LUAR OKT 1988-89.

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN DAN KAJIAN LUAR OKT 1988-89.
นักวิจัย : PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
คำค้น : H1-99 Social sciences (General)
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/23017/1/SAP_300_%2D_KAEDAH%2DKAEDAH_PENYELIDIKAN_TINJAUAN_DAN_KAJIAN_LUAR_OKT._1988%2D89.pdf , PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1988) SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN DAN KAJIAN LUAR OKT 1988-89. [Teaching Resource]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/23017/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . (2531). SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN DAN KAJIAN LUAR OKT 1988-89..
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . 2531. "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN DAN KAJIAN LUAR OKT 1988-89.".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN DAN KAJIAN LUAR OKT 1988-89.."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2531. Print.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUAN DAN KAJIAN LUAR OKT 1988-89.. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2531.