ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN SOSIAL APRIL 1986.

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN SOSIAL APRIL 1986.
นักวิจัย : PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
คำค้น : H1-99 Social sciences (General)
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/14552/1/SAP_300_%2D_KAEDAH%2DKAEDAH_PENYELIDIKAN_TINJAUN_DAN_KAJIAN_SOSIAL_%2D_APRIL_1986.pdf , PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1986) SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN SOSIAL APRIL 1986. [Teaching Resource]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/14552/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . (2529). SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN SOSIAL APRIL 1986..
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . 2529. "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN SOSIAL APRIL 1986.".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN SOSIAL APRIL 1986.."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2529. Print.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN SOSIAL APRIL 1986.. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2529.