ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993.

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993.
นักวิจัย : PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan
คำค้น : H1-99 Social sciences (General)
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/14528/1/SAP300_%2D_KAEDAH%2DKAEDAH_PENYELIDIKAN_TINJAUN_DAN_KAJIAN_LUAR_%2D_OKT%2DNOVEMBER_1993.pdf , PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (1993) SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993. [Teaching Resource]
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://eprints.usm.my/14528/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . (2536). SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993..
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . 2536. "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993.".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . "SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993.."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2536. Print.
PPSKM, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan . SAP 300 - KAEDAH-KAEDAH PENYELIDIKAN TINJAUN DAN KAJIAN LUAR OKT-NOV 1993.. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2536.