ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพาด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพาด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ
นักวิจัย : วีณา เสียงเพราะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีณา เสียงเพราะ . (2559). การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพาด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีณา เสียงเพราะ . 2559. "การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพาด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีณา เสียงเพราะ . "การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพาด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
วีณา เสียงเพราะ . การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพาด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.