ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จากไพร่เปลี่ยนผ่านเป็นพลเมือง: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสยามสมัยใหม่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จากไพร่เปลี่ยนผ่านเป็นพลเมือง: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสยามสมัยใหม่
นักวิจัย : ชาติชาย มุกสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาติชาย มุกสง . (2559). จากไพร่เปลี่ยนผ่านเป็นพลเมือง: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสยามสมัยใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชาติชาย มุกสง . 2559. "จากไพร่เปลี่ยนผ่านเป็นพลเมือง: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสยามสมัยใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชาติชาย มุกสง . "จากไพร่เปลี่ยนผ่านเป็นพลเมือง: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสยามสมัยใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ชาติชาย มุกสง . จากไพร่เปลี่ยนผ่านเป็นพลเมือง: วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสยามสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.