ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์
นักวิจัย : กมลชัย ชะเอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลชัย ชะเอม . (2559). การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กมลชัย ชะเอม . 2559. "การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กมลชัย ชะเอม . "การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
กมลชัย ชะเอม . การย่อยสลายทางชีวภาพของบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เตรียมจากพอลิเมอร์ชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดที่ดัดแปรด้วยอนุภาคยางคอร์เชลล์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.