ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส
นักวิจัย : สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . (2559). ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . 2559. "ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . "ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . ศักยภาพของฟางข้าวไทยในการเป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทธิลเซลลูโลส. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.