ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายการรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายการรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก
นักวิจัย : ชุดา จิตตสุโภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุดา จิตตสุโภ . (2560). นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายการรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชุดา จิตตสุโภ . 2560. "นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายการรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชุดา จิตตสุโภ . "นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายการรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2560. Print.
ชุดา จิตตสุโภ . นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายการรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2560.