ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจำเพาะสูง ด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจำเพาะสูง ด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
นักวิจัย : วีณา เสียงเพราะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีณา เสียงเพราะ . (2559). การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจำเพาะสูง ด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีณา เสียงเพราะ . 2559. "การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจำเพาะสูง ด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วีณา เสียงเพราะ . "การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจำเพาะสูง ด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
วีณา เสียงเพราะ . การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจำเพาะสูง ด้วยอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.