ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ
นักวิจัย : สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . (2559). การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . 2559. "การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . "การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . การใช้ประโยชน์จากชีวมวลผักตบชวา: ตอนที่ 2 วัตถุดิบทางเลือกสำหรับการผลิตน้ำตาลที่หมักได้และเอทานอลชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.