ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มุมมองด้านความมั่นคงของรัฐไทยต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติ: ศึกษาช่วงปีสุดท้ายก่อนการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มุมมองด้านความมั่นคงของรัฐไทยต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติ: ศึกษาช่วงปีสุดท้ายก่อนการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน
นักวิจัย : ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ . (2559). มุมมองด้านความมั่นคงของรัฐไทยต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติ: ศึกษาช่วงปีสุดท้ายก่อนการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ . 2559. "มุมมองด้านความมั่นคงของรัฐไทยต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติ: ศึกษาช่วงปีสุดท้ายก่อนการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ . "มุมมองด้านความมั่นคงของรัฐไทยต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติ: ศึกษาช่วงปีสุดท้ายก่อนการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์ . มุมมองด้านความมั่นคงของรัฐไทยต่อปัญหาแรงงานข้ามชาติ: ศึกษาช่วงปีสุดท้ายก่อนการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.