ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการอบรมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้ยาในโรงเรียนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพยาบาลโรงเรียน ในจังหวัดนครนายก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการอบรมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้ยาในโรงเรียนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพยาบาลโรงเรียน ในจังหวัดนครนายก
นักวิจัย : สมหญิง พุ่มทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหญิง พุ่มทอง . (2559). ผลของโปรแกรมการอบรมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้ยาในโรงเรียนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพยาบาลโรงเรียน ในจังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สมหญิง พุ่มทอง . 2559. "ผลของโปรแกรมการอบรมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้ยาในโรงเรียนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพยาบาลโรงเรียน ในจังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สมหญิง พุ่มทอง . "ผลของโปรแกรมการอบรมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้ยาในโรงเรียนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพยาบาลโรงเรียน ในจังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559. Print.
สมหญิง พุ่มทอง . ผลของโปรแกรมการอบรมต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลการใช้ยาในโรงเรียนของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพยาบาลโรงเรียน ในจังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2559.