ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางจริยธรรม กรณีศึกษาประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางจริยธรรม กรณีศึกษาประเทศไทย
นักวิจัย : กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล . (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางจริยธรรม กรณีศึกษาประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล . 2558. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางจริยธรรม กรณีศึกษาประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางจริยธรรม กรณีศึกษาประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางจริยธรรม กรณีศึกษาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.