ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะของเอนไซม์จากยีสต์และศักยภาพในการหมักสำหรับการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะของเอนไซม์จากยีสต์และศักยภาพในการหมักสำหรับการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง
นักวิจัย : กมลชัย ชะเอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลชัย ชะเอม . (2558). คุณลักษณะของเอนไซม์จากยีสต์และศักยภาพในการหมักสำหรับการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กมลชัย ชะเอม . 2558. "คุณลักษณะของเอนไซม์จากยีสต์และศักยภาพในการหมักสำหรับการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กมลชัย ชะเอม . "คุณลักษณะของเอนไซม์จากยีสต์และศักยภาพในการหมักสำหรับการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
กมลชัย ชะเอม . คุณลักษณะของเอนไซม์จากยีสต์และศักยภาพในการหมักสำหรับการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.