ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
นักวิจัย : สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . (2558). ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . 2558. "ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . "ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา . ศักยภาพของการผลิตน้ำตาลที่หมักได้จากฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.