ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งโดยใช้โซเดียมคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสเป็นสารช่วยเพิ่มความคงตัว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งโดยใช้โซเดียมคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสเป็นสารช่วยเพิ่มความคงตัว
นักวิจัย : ชุดา จิตตสุโภ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุดา จิตตสุโภ . (2558). การเตรียมระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งโดยใช้โซเดียมคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสเป็นสารช่วยเพิ่มความคงตัว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชุดา จิตตสุโภ . 2558. "การเตรียมระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งโดยใช้โซเดียมคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสเป็นสารช่วยเพิ่มความคงตัว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชุดา จิตตสุโภ . "การเตรียมระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งโดยใช้โซเดียมคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสเป็นสารช่วยเพิ่มความคงตัว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558. Print.
ชุดา จิตตสุโภ . การเตรียมระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งโดยใช้โซเดียมคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสเป็นสารช่วยเพิ่มความคงตัว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2558.